“CHIJ” โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพเพื่อเด็กสายอาชีพ

โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพ

                เมื่อพูดถึงโรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพ คนส่วนใหญ่อาจจะนึกถึงแค่โรงเรียนเอกชนสายสามัญที่มีนักเรียนเป็นผู้หญิงล้วน แต่รู้หรือไม่ว่าจริง ๆ แล้ว โรงเรียนคอนแวนต์ในเมืองหลวงแบบนี้ก็มีสายอาชีพด้วย นั่นคือ CONVENT OF THE HOLY INFANT JESUS SCHOOL (CHIJ) หรือโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา ที่มีหลักสูตรตอบโจทย์สำหรับเด็กที่มีความต้องการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และเรียนต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

CHIJ โดดเด่นด้วยหลักสูตร

                โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านการเรียนการสอน ซึ่งจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ต้องการมากกว่าการเรียนตามตำรา และการมีทักษะประกอบอาชีพที่ครอบคลุมหลายด้าน

 • CHIJ ใช้หลักสูตรเฉพาะของตัวเองที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นหลักสูตรเลขานุการที่ครอบคลุมทุกแขนงของการบริหารธุรกิจ เช่น การบัญชี การจัดการบริหาร คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ เป็นต้น เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรเลขานุการ
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทุกวิชา ไม่ต่างจากโรงเรียนอินเตอร์สายสามัญ เหมาะกับการพัฒนาทักษะการทำงานในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง และเหมาะกับการปูพื้นฐานเพื่อการเรียนต่อในระดับนานาชาติ
 • นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับสากลในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ IGCSE, TOEIC, TOEFL และ IELTS
 • มีการสอนภาษาที่ 3 เพิ่มเติม คือ จีนและญี่ปุ่น ในชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีสุดท้ายของการเรียน
 • ในขณะเดียวกันก็มีวิชาจริยธรรม (หรือวิชาคำสอนสำหรับนักเรียนคาทอลิก) เพื่อให้นักเรียนเติบโตอย่างมืออาชีพควบคู่กับการมีคุณธรรม
 • ให้โอกาสนักเรียนได้ทดลองทำงานจริง ผ่านการฝึกงานในระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างศึกษาในชั้นปีสุดท้าย
 • สนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียน เพื่อเพิ่มทักษะรอบด้าน ไม่ใช่แค่เรื่องเรียนเท่านั้น

ความแตกต่างของ CHIJ กับโรงเรียนอื่น

            นอกจากนี้ โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพอย่าง CHIJ ยังมีความแตกต่างที่เรียกได้ว่าพิเศษกว่าโรงเรียนคอนแวนต์และโรงเรียนสายอาชีพอื่น ๆ คือ เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถนำวุฒิการศึกษาไปสมัครงานได้ทันที แต่ถ้าต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ทางโรงเรียนจะมีการจัดคอร์สเรียนเฉพาะกิจสำหรับการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เพื่อรับวุฒิการศึกษามัธยมปลายได้

                และถ้านักเรียนต้องการที่จะเรียนพิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาเรียน โรงเรียนก็สามารถจัดคลาสพิเศษให้ได้ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในเนื้อหาการเรียนให้มากพอกับที่นักเรียนต้องการ

โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพที่เดินทางง่าย

                โลเคชั่นโรงเรียนตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท 101 จึงเดินทางง่ายทั้งรถส่วนตัว รถเมล์ รถแท็กซี่ และรถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถี (ทางออก 1) แต่ถ้าเป็นนักเรียนที่บ้านอยู่ไกลหรืออยู่ต่างจังหวัด ทางโรงเรียนสามารถจัดหาที่พักที่ปลอดภัย ราคาเหมาะสม และอยู่ใกล้โรงเรียนให้ได้

ความสะดวกครบครันเพื่อนักเรียน CHIJ

            อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพย่านปุณณวิถีแห่งนี้ คุ้มค่ากับการที่ผู้ปกครองลงทุนให้เด็ก ๆ มาเรียนคือ “สิ่งอำนวยความสะดวก” ที่เพรียบพร้อมสำหรับการพัฒนาทักษะชีวิต อาทิ

 • ห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือและโสตทัศนูปกรณ์หลากหลายประเภท เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่
 • โรงอาหารที่เปิดให้นักเรียนมาทานมื้อเช้าและกลางวันได้ตามความสะดวก
 • ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับคาบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่มีอุปกรณ์ครบครัน
 • ห้องปฏิบัติการภาษาทางภาษาสำหรับการเรียนรู้วิชาการพูดและฟังภาษาอังกฤษ ซึ่งมีซอฟต์แวร์ประยุกต์และหูฟังแบบพิเศษที่ช่วยยกระดับการใช้ภาษาให้ดียิ่งขึ้น
 • หอประชุม IJB สุดทันสมัย ที่พร้อมรองรับการแสดงบนเวที การสัมมนา และการประชุม

โรงเรียนคอนแวนต์ในกรุงเทพอย่าง CHIJ นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้านการศึกษาที่น่าสนใจไม่แพ้การเรียนในโรงเรียนสายสามัญ เพราะมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เหมาะสมกับการเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพในโลกยุคใหม่ ผู้สนใจสามารถทำความรู้จักโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่ https://ijconvent.ac.th/th/